Om foreningen

Om Alumneforeningen

Alumneforeningen Idræt på Aarhus Universitet er en forening der afholder arrangementer med afsæt i den fælles faglighed, som alumnerne har opnået i løbet af idrætsuddannelsen. 

I det faglige perspektiv er formålet at sætte fokus på aktuelle og interessante diskussioner i det idrætslige felt.

På det sociale plan er formålet at øge kontaktfladen mellem nuværende studerende og færdiguddannede samt at vedligeholde kontakten imellem færdiguddannede idrætsstuderende – både med henblik på det sociale fællesskabs egenværdi og i forhold til arbejdsmarkedets udvikling.

Foreningens formål er at

- formidle kontakt mellem alumner samt mellem alumner og kandidatstuderende på idrætsstudiet

- afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne

- styrke idrætsuddannelsen med særligt henblik på relationerne til udviklingen på arbejdsmarkedet

Foreningens vision er at

- være din tilknytning til idræt. 

Foreningen er åben for medlemskab for:

For at være medlem skal du være én af nedenstående: 

- Færdiguddannet bachelor i Idræt, AU

- Færdiguddannet kandidat i Idræt, AU

- Nuværende kandidatstuderende i Idræt, AU

- Nuværende bachelorstuderende i Idræt, AU på 5. - 6. semester

- Færdiguddannet sidefagsstuderende i Idræt, AU

- Ansat